Се регистрирате на www.metricity.mk

Metricity автоматски ги подесува индикаторите и параметрите потребни за проценка на ризик на вашите клиенти

Ги внесувате вашите клиенти поединечно

Ги внесувате вашите клиенти преку Excel документ

Metricity редовно ги проверува вашите клиенти на „Санкциони листи“, одредува „ПЕП статус“ и врши „Проценка на ризик“

Добивате


1

Работна табла со целосен преглед на вашите клиенти

2

Детални PDF извештаи за секој ваш клиент

3

Нотификации за сите промени на статусот на вашите клиенти

4

Усогласеност со законот. Вашиот бизнис и углед се заштитени!

Со Metricity заштедувате време и пари


Не треба повеќе да ја пишувате анализата во Word или да го пресметувате ризикот во Excel

Не треба повеќе рачно да пребарувате на интернет низ санкциони листи или ембарго страни

Не треба да се грижите како да направите свој ризик модел, Metricity го прави тоа за вас

Плаќате месечно како трошок и не треба да се грижите за хостирање или одржување на системот

Карактеристики


 • Скрининг на мегународни листи
 • Автоматска проценка на ризик
 • Високо ризични јурисдикции
 • Политички експонирани лица (ПЕП)
 • Вистински сопственик
 • Засилена анализа
 • Централен документ систем
 • Логин страна за вашите клиенти
 • Верификација на клиент / Скенирање на ID документ
 • Креирање свои индикатори
 • Креирање свој модел на ризик
 • Писмен извештај од „Анализа на клиент“

Поддршка


Доколку имате прашања, коментар или ви е потребна техничка помош, ве молиме контактирајте нѐ на support@metricity.mk